راهکار مبتکران


این روش مختص مبتکران و نوآوران مجرب در امور تجاری است. این راهکار برای متخصصینی مناسب است که تجارتی را در انگلستان یا خارج از این کشور تأسیس کرده‌اند و در امور تجاری مرتبط در خارج از انگستان توانایی دارند. این روش، در راستای راهکار استارت‌آپ است و مبتکر باید مثل استارت‌آپ ایده‌ای تجاری داشته باشد. ایده باید ضم    عملی و مبتکرانه بودن، قابلیت رشد هم داشته باشد و مرکز مرتبط رسمی از آن حمایت بکند. شرایط ویزای مبتکران با شرایط ویزای استارت‌آپ فرق می‌کند. متقاضی مبتکر باید نشان بدهد که برای سرمایه‌گذاری در تجارت، حداقل به مبلغ 50،000 پوند دسترسی دارد. این مبلغ با توجه به شرایط و نوع تجارت متقاضی، متغیر خواهد بود. مهم‌ترین تفاوت ویزای استارت‌آپ و مبتکران، در زمینۀ اقامت دایم است، یعنی ویزای مبتکران برخلاف ویزای استارت‌آپ منتهی به اقامت دایم می‌شود.

شرایط لازم برای صدور ویزا:


1. متقاضی باید حداقل 18 سال سن داشته باشد.
2. حداقل به مبلغ 50،000 پوند دسترسی داشته باشد.
3. باید یک مرکز رسمی حمایت، از ایده حمایت بکند.
4. متقاضی باید ثابت کند که قطعاً تمایل و توانایی دارد که این تجارت را راه بیندازد.
5. با موفقیت از عهدۀ امتحان زبان برآید.
6. حداقل معادل 945 پوند به مدت 90 روز در حساب داشته باشد.


مدت و شرایط ویزا


اولین ویزا سه‌ساله صادر می‌شود. متقاضی باید در طول این سه سال تجارت را راه بیندازد و حداقل پنج شغل ایجاد کند. یکی از الزامات قانونی این ویزا ارتباط مستقیم با مرکز مرتبط رسمی حمایت‌ کننده است. متقاضی الزام دارد با مرکز مرتبط رسمی حمایت ‌کننده ارتباط مستمر (هر شش یا دوازده ماه) داشته باشد. متقاضی باید مرکز رسمی حمایت‌کننده را قانع کند که برنامه‌ها بر اساس پیش‌بینی پیش می‌رود. اگر مرکز مرتبط رسمی حمایت ‌کننده قانع نشود، این امکان وجود دارد که حمایت خود را لغو کند که در این صورت ویزای متقاضی باطل خواهد شد  متقاضی باید قبل از پایان مدت ویزای استارت‌آپ، برای ویزای مبتکران  اقدام کند. قانون‌گذار این امکان را به متقاضیان داده که گروهی اقدام کنند. در ضمن متقاضیان مجازند که همسر و فرزندان زیر 18 سال خود را همراه داشته باشند. باید ذکر کرد که متقاضیان می‌توانند اقامت خود را تقریباً از اکثر راهکارهای سیستم امتیازی به اقامت استارت‌آپ در داخل خاک انگلستان تغییر بدهند. در صورت رعایت کلیۀ شرایط قانونی، این ویزا بعد از سه سال به اقامت دایم منتج می‌شود.

ویزای استارآپ


این راهکاری برای متقاضیان غیراروپایی است که تمایل دارند تجارتی جدید در انگلستان راه‌اندازی کنند. نیازی نیست که متقاضی تحصیل کرده باشد یا دارای سرمایه‌ای هنگفت؛ ولی ایدۀ تجاری باید عملی، مبتکرانه و با قابلیت رشد باشد و مرکزی قانونی از آن حمایت کند.

شرایط ویزای استارت‌آپ:


شرایط متقاضی:
1. بالای 18 سال باشد.
2. قبلاً این تجارت را در انگلستان انجام نداده باشد (مگر اینکه قبلاً با ویزای فارغ‌التحصیل کارآفرین در انگلستان حضور داشته و این تجارت را راه‌اندازی کرده باشد.)
3. ایدۀ تجاری را باید مرکز مرتبط رسمی  تأیید کرده باشد.
4. متقاضی باید ثابت کند که قطعاً تمایل و تواناییِ راه‌اندازی این تجارت را دارد.
5. موفق‌شدن در امتحان زبان
6. حداقل معادل 945 پوند به مدت 90 روز در حسابش داشته باشد.


متقاضی، به نشان‌دادن سرمایه برای شروع استارت آپ الزامی ندارد ولی در عمل باید افسر ویزا را قانع بکند که تمایل و توانایی واقعی دارد که این تجارت را انجام بدهد. متقاضی مجاز نیست که برای کارفرمای دیگری کار بکند و باید فقط در تجارتی فعال باشد که خودش راه‌اندازی می‌کند. در نتیجه توصیه می‌شود متقاضیان نشان بدهند تمکن مالی خوبی دارند و قادر خواهند بود بدون نیاز مالی، تجارت را توسعه بدهند.
اولین ویزا، دوساله صادر می‌شود و از الزامات قانونی آن ارتباط مستقیم با مرکز مرتبط رسمی است. متقاضی الزام دارد (هر شش یا دوازده ماه) با مرکز رسمی حمایت‌کننده، ارتباط مستمر داشته باشد و آن مرکز را قانع کند که برنامه‌ها بر اساس پیش‌بینی جلو می‌رود. در صورتی‌ که مرکزمرتبط رسمی قانع نشود، این امکان وجود دارد که حمایت خود را لغو کند و در این صورت ویزای شما باطل خواهد شد  و امکان تمدید ویزای استارت‌آپ وجود ندارد. در ضمن ویزای استارآپ به اقامت دایم منتج نمی‌شود. متقاضی باید قبل از اتمام مدت ویزای استارت آپ، برای ویزای مبتکران  اقدام کند. قانونگذار این امکان را به متقاضیان داده که به‌صورت گروهی اقدام کنند. در ضمن متقاضیان مجاز هستند که همسر و فرزندان زیر 18 سال خود را هم همراه داشته باشند. لازم به ذکر است که آنها می‌توانند اقامت خود را تقریباً از اکثر راهکارهای سیستم امتیازی به اقامت استارت آپ در داخل خاک انگلستان تغییر بدهند.

گزارش تغییرات قواعد مهاجرتی


دولت انگلستان تغییرات قواعد مهاجرتی را در تاریخ 7 مارس 2019 اعلام کرد که اکثر آنها از تاریخ 30 مارس 2019 اجرایی می‌شود. اکثر تغییرها دربارۀ سیستم امتیازی است. ویزای سرمایه‎گذاری  و فارغ‌التحصیل کارآفرین  تغییرهای زیادی کرده است. متأسفانه ویزای کارآفرینی از راه سرمایه‌گذاری با مبلغ 200،000 پوند بسته می شود. ضمناً سیستم جدید استارت‌آپ هم به قواعد مهاجرتی اضافه شد.

روش استارت‌آپ


راهکار استارت‌آپ برای متقاضیانی است که تمایل دارند تجارتشان را برای اولین بار در انگلستان راه‌اندازی بکنند. ایدۀ متقاضی باید تجاری، عملی و مبتکرانه با قابلیت رشد باشد و مرکز مرتبط رسمی  از آن حمایت بکند. در مرحلۀ اول ویزای دوساله‌ای صادر می شود. این ویزا منتهی به اقامت دایم نخواهد شد و متقاضی باید در طول دو سالv ویزای خود را به راهکار زیر تغییر بدهد.

روش مبتکران


این روش مختص مبتکران و نوآوران مجرب در امور تجاری است. این راهکار برای متقاضیانی است که تجارتی در انگلستان تأسیس کرده‌اند و در امور تجاری مرتبط در خارج از انگستان مجرب هستند. این روش، در راستای راهکار استارت‌آپ است. مبتکر باید ایده‌ای تجاری همانند استارت‌آپ داشته باشد، ایده‌اش عملی  و مبتکرانه  بوده، قابلیت رشد هم داشته باشد و مرکز مرتبط رسمی  از ایده حمایت بکند.


شرایط ویزای مبتکران با شرایط ویزای استارت‌آپ فرق می‌کند. متقاضی مبتکر باید نشان بدهد که برای سرمایه‌گذاری در تجارت حداقل به مبلغ 50،000 پوند دسترسی دارد. این مبلغ با توجه به شرایط و نوع تجارت متقاضی متغیر خواهد بود. مهم‌ترین تفاوت ویزای استارت آپ و مبتکران، مربوط به اقامت دایم است و ویزای مبتکران برخلاف ویزای استارت‌آپ منتهی به اقامت دایم می‌شود.

بریتانیا


بریتانیا شامل کشورهای انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است و قوانین مهاجرتی در هر چهار کشور یکسان است.


شرایط ویزای مبتکران با شرایط ویزای استارت‌آپ فرق می‌کند. متقاضی مبتکر باید نشان بدهد که برای سرمایه‌گذاری در تجارت حداقل به مبلغ 50،000 پوند دسترسی دارد. این مبلغ با توجه به شرایط و نوع تجارت متقاضی متغیر خواهد بود. مهم‌ترین تفاوت ویزای استارت آپ و مبتکران، مربوط به اقامت دایم است و ویزای مبتکران برخلاف ویزای استارت‌آپ منتهی به اقامت دایم می‌شود.


تا تاریخ 29 مارش 2019دو راهکارعملی برای اخذ اقامت بریتانیا وجود داشت ولی قوانین مهاجرتی برای متقاضیان خارج از اتحادیه اروپا در حال حاضر تغییر کرده است. شرایط جدید بصورت مستقل در این وب سایت اعلام می شود. شرایط سابق به شرح زیر بوند:
1. اخذ ویزای کار آفرینی ،
2. اخذ ویزای سرمایه گذاری

درباره ی موارد فوق به استحضار می رسانیم:


1. ویزای کار آفرینی (این راهکار در حال حاضر بسته می باشد و فقط دارندگان این ویزا مجاز به تمدید اقامت خود می باشند):


شرایط:


1. دسترسی به مبلغ حداقل دویست هزار پوند به مدت 90 روز
2. تسلط به زبان انگلیسی
3. متقاضی ملزم است که حداقل مبلغ 3100 پوند بابت خود و مبلغ 1800 پوند بابت وابسته (همسر و یا فرزند زیر 18 سال)در حساب بانکی خود به مدت 90 روز موجود داشته باشد.
4. برنامه ی تجاری
5. پس از بررسی مدارک، ویزایی به مدت سه سال و چهارماه برای شما صادر می شود. لازم به توضیح است که ویزای اول متقاضی به مدت یک ماه معتبر است. متقاضی باید در عرض یک ماه به انگلستان مسافرت کند و کارت اقامت  خود را از اداره ی پست تحویل بگیرد. او پس از ورود به خاک انگلستان در عرض 6 ماه ملزم به ثبت شرکت در انگلستان یا انتصاب به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره  در یک شرکت در حال فعالیت  ، است. کارآفرین برای تمدید مدت اقامت باید ثابت نماید که سرمایه گذاری اش موجب ایجاد حداقل دو شغل تمام وقت به مدت 12 ماه را فراهم آورده است و خود نیز به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره مشغول به کار باشد. در این صورت دو سال اجازه ی اقامت کارآفرین تمدید می گردد و در پایان سال پنجم امکان اخذ اقامت دایم برای کارآفرین(با لحاظ شرایط اخذ اقامت دایم) مهیا خواهد شد. لازم به توضیح است که چنانچه کارآفرین در طول سه سال به جای 2 فرصت شغلی، موفق به ایجاد ده شغل شود یا اینکه سود شرکت به مبلغ 5 میلیون پوند برسد، کارآفرین مستحق دریافت اقامت دایم در کمتر از پنج سال است.
6. کارآفرین و وابستگان باید حداقل 6 ماه در سال در انگلستان حضور داشته باشند.

معایب:


1. به منظور سوء استفاده از قانون، تقاضای بسیاری از متقاضیان مردود می شود
2. متقاضی باید مطابق برنامه ی تجاری  برای مصاحبه آماده شود و حتما در زمینه ای که تمایل به فعالیت دارد تجربه و تخصص داشته باشد
3. متقاضی باید کارآفرین باشد و مامور ویزا را قانع کند که در انگلستان نیز کارآفرین خواهد بود
4. ایده ی تجاری باید جذاب باشد، ایده های ساده مثل تاسیس رستوران، سالن زیبایی، تاکسی سرویس و کافی شاپ در اکثر موارد مردود می شوند.
5. متقاضی باید به صورت کلی با سیستمهای حقوقی، مالیاتی و بانکی انگلستان آشنایی داشته باشد
6. متقاضی مجاز به سرمایه گذاری روی ملک نیست
7. راه اندازی تجارت و پرداخت حقوق حداقل دو کارمند با سرمایه گذاری مبلغ دویست هزار پوند امر ساده ای نیست
8. زبان انگلیسی: متقاضی باید به زبان انگلیسی تسلط داشته  توانایی اداره ی یک شرکت را داشته باشد.
9. متقاضی ملزم می شود که به صورت تمام وقت در تجارت احیا شده/ایجاد شده فعالیت داشته باشد.

مزایا:


1. این روش سریعترین روش مهاجرت به انگلستان است
2. امکان اخذ اقامت به صورت مشارکتی وجود دارد. بدین معنا که دو کارآفرین که به صورت مشارکتی با هم فعالیت می کنند و تمایل به توسعه ی تجارت خود در انگلستان و اخذ اقامت این کشور دارند، مجاز اند که مبلغ دویست هزار پوند به صورت سپرده در حساب مشترک داشته باشند. بعد از گذشت 90 روز متقاضیان می توانند با هم به صورت تیمی اقدام بکنند.
3. امکان اخذ اقامت دایم در کمتر از 5 سال،
4. امکان خروج از انگلستان تا 6 ماه در سال،

2. ویزای سرمایه گذاری


دولت انگلستان در حال محدود کردن روشهای مهاجرت به این کشور است ولی برای جذب سرمایه گذاران، تسهیلاتی را برای ایشان تعیین کرده است. این تسهیلات قانونی برای همه ی ملیت ها قابل استفاده هستند.


در این روش که اخذ اقامت انگلستان از طریق سرمایه گذاری است، سرمایه گذار باید حداقل مبلغ دو میلیون پوند سرمایه گذاری نماید. مدت نخستین ویزای هر سرمایه گذار سه سال و چهار ماه است. چنانچه او شرایط زیر را رعایت کرده باشد، اجازه اقامتش به مدت دو سال دیگر تمدید می گردد. بعد از گذشت پنج سال، در صورتی که سرمایه گذار بیشتر از ششماه در سال از انگلستان خارج نشده باشد، مجاز به اخذ اقامت دایم است و پس از گذشت یک سال از اقامت دایم، ایشان مجاز به دریافت تابعیت انگلستان هم خواهد بود.

شرایط اخذ ویزای سرمایه گذاری


متقاضی باید در حساب خود حداقل مبلغ دو میلیون پوند به مدت سه ماه موجود داشته باشد. چنانچه این مبلغ کمتر از سه ماه در حساب سپرده شده باشد، سرمایه گذار باید اثبات نماید که مبلغ مذکور از طریق 1. فروختن ملک، 2. هدیه، 3. ارث، 4. طلاق یا 5. تجارت، حاصل گردیده است.


سرمایه گذار و وابستگان (همسر و فرزندان زیر 18 سال) هيچگونه محدوديتي برای زندگي و کار در انگلستان ندارند.

شرایط تمدید اجازه ی اقامت


متقاضی باید مبلغ دو میلیون پوند را ظرف 90 روز از تاریخ اولین ورود (یا صدور اجازه ی اقامت در صورتیکه داخل خاک انگلستان باشد) روی اوراق قرضه، اوراق مشارکت یا سهام مورد تایید دولت انگلستان سرمایه گذاری کند.

مزایای این روش


1. مطمئن ترین روش اخذ اقامت انگلستان است
2. شرط زبان وجود ندارد
3. اخذ پاسپورت انگلستان برای فرد متقاضی به همراه همسر و فرزندان زیر 18 سال مقدور است
4. . ایجاد کسب و کار در انگلستان و مجوز کار و تحصیل برای کلیه ی اعضای خانواده
5. امکان تحصیل رایگان برای فرزندان زیر 16 سال
6. امکان استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای کلیه ی اعضای خانواده.


متاسفانه قواعد مهاجرتی انگلستان به سرعت تغییر می کند. چنانچه تمایل دارید از خدمات این مجموعه استفاده بفرمایید، لطفا در اسرع وقت با مجموعه ی ما تماس حاصل فرمایید.