قبرس

اخذ تابعیت جمهوری قبرس از طریق خرید ملک


بر اساس قوانین فعلی کشور قبرس (این قانون در تاریخ 15 می 2019 تغییر خواهد کرد)، متقاضیان در صورت خرید املاک به قیمت حداقل دو میلیون یورو (و یا سرمایه گذاری مبلغ دو میلیون یورو) در قبرس، مجاز خواهند بود که اقامت و پاسپورت کشور قبرس را دریافت کنند.


مزایا
1. کشور قبرس جز اتحادیه اروپا می باشد. افراد با تابعیت قبرس مجاز می باشند که بدون هیچگونه محدودیتی در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار و زندگی بکنند.
2. با توجه به عزم کشور انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا، افراد با تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز می باشند تا دسامبر سال 2020 اقامت انگلستان را تحصیل بکنند (البته این امر بستگی به توافقات برگزیت دارد). لذا در صورت اخذ پاسپورت قبرسی، متقاضی مجاز می باشد که برای اقامت انگلستان نیز اقدام بکند.
3. امکان مسافرت به بیش از 160 کشور دنیا بدون ویزا،
4. فرزندان مجرد زیر 28 سال وابسته محسوب می شوند،
5. پدر و مادر وابسته نیز مجاز به اخذ تابعیت می باشند (باید مبلغ پانصد هزار یورو بیشتر سرمایه گذاری گردد)،
6. ظرف نه ماه (از تاریخ صدور کارت اقامت دایم) تابعیت اعطا می گردد،
7. شرط زبان و اقامت وجود ندارد،
8. پس از گذشت 3 سال از تاریخ اخذ تابعیت، امکان فروختن اموال وجود دارد ولی متقاضی باید مالک یک ملک به ارزش حداقل پانصد هزار یورو در قبرس باقی بماند،
9. مالیات بر ارث در کشور قبرس 0% می باشد،
10. متقاضیان ملزم به پرداخت مالیات برای درآمدهای خارج از قبرس نمی باشند.
با توجه به مخالفتهای صورت گرفته توسط اتحادیه اروپا، این قانون در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. چنانچه تمایل به اقدام دارید، لطفا با دفتر تهران و یا لندن تماس حاصل فرمایید.

اقامت قبرس


متقاضی باید حداقل یک واحد مسکونی به مبلغ سیصد هزار یورو خریداری کرده واثبات نماید که حداقل مبلغ سی هزار یورو درآمد از خارج از قبرس دارد. ضمنا باید حداقل مبلغ سی هزار یورو به مدت سه سال در یکی از بانکهای قبرس با عنوان سپرده نگهداری کند.


مزایا
1. وابستگان و پدر و مادر او هم اقامت اخذ می کنند.
2. فرزندان دانشجوی بین 18 تا 25 جز وابستگان محسوب می گردند.
3. سرمایه گذاری در املاک در قبرس توسط اکثر شرکتهای بزرگ مالی و سرمایه گذاری توصیه می گردد.


معایب
1. اخذ اقامت با شرایط خیلی سختی منتج به اخذ تابعیت می شود،
2. متقاضی باید هر دو سال، یک بار به قبرس مسافرت کند.